Висина чланарине за 2016 г. износи: – одељење за одрасле 400,00 динара -колективни упис за ученике 8. разреда, средњу школу и студенте( са индексом), износи 200,00 динара – колективни упис запослених у радним организацијама организован преко синдикалних организација износи 200,00 […]