Реализација финансијског плана за јануар месец 2016. године за библиотеку “Стеван Сремац“ из Сокобање

 1. Телеком ……………………………………………. 5349,86
 2. ЕПС снабдевање ………………………………  10061,54
 3. Компанија Дунав ……………………………….. 2231,63
 4. Сервис за рачуноводство ………………….. 15000,00
  (Рачуни из 2015.године)
 5. Град. библ. Панчево …………………………..  1000,00
  (Претплата за часопис Читалиште за 2016. годину)
 6. Траг Прес (рн. 2015.) …………………………..  6933,00
 7. СП Сокопревоз АД (рн.2016)………………..  3120,00
  (Смештај П/П)

Остале планове погледајте у менију Документи