Реализацију финансијског плана за октобар 2016. године за библиотеку “Стеван Сремац“ из Сокобање можете погледати у Документима или на следећем линку Реализација финанс. плана за октобар 2016.