Реализацију финансијског плана за децембар 2016. године за библиотеку “Стеван Сремац“ из Сокобање можете погледати у Документима или на следећем линку

Реализација финанс. плана за децембар 2016.