Реализацију финансијског плана за октобар 2017. године за библиотеку “Стеван Сремац“ из Сокобање можете погледати у Документима или на следећем линку

Реализација финанс. плана за октобар 2017.