Конкурс за именовање директора први део Конкурс за именовање директора други део