У прилогу је позив за достављање понуде за јавну набавку услуге одржавања хигијене, као и образац набавке: