Народна библиотека“Стеван Сремац“СокобањаУл. Алексе Маркишића 1 СокобањаБрој: 386/2Датум: 22.09.2022. годин ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕОПРЕМА И ТРАЈНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ„СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕПРИМЕЊУЈЕ бр. 3/2022 Назив Наручиоца: Народна библиотека „Стеван […]