Recent Posts

Posts Grid: Thumbs +Title +Date +Excerpt

ЈАВНИ ПОЗИВ

28 децембра, 2022
НБ „СТЕВАН  СРЕМАЦ“ Ул. А. Маркишића, бр. 1 Сокобања, 28.12.2022. На основу Одлуке о условима...

П О З И В за прикупљање понуда за  набавку  добара – штампача са пратећом опремом за продају карата

20 децембра, 2022
Народна библиотека“Стеван Сремац“Сокобања Ул. Алексе Маркишића бр.1 Сокобања Број: 505/1 Датум:20.12 .2022. године На основу...

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМА И ТРАЈНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ бр. 2/2022

9 августа, 2022
Народна библиотека“Стеван Сремац“СокобањаУл. Алексе Маркишића 1 СокобањаБрој: 331/3Датум:08.08 .2022. годин ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА...

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – Набавка услуге одржавања хигијена у просторијама Нарадне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобањаи руковање котлом у току грејне сезоне

12 јануара, 2023
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА БРОЈ: I-11/2023-1 ДАТУМ:12.01.2023.год. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ...

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – Набавка услуге надзора над поступком продаје улазница, контрола, комуникација и сарадња са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања.

12 јануара, 2023
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА БРОЈ: I-13/2023-1 ДАТУМ:12.01.2023.год. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ...

Posts Grid: Thumbnails + Excerpt

НБ „СТЕВАН  СРЕМАЦ“ Ул. А. Маркишића, бр. 1 Сокобања, 28.12.2022. На основу Одлуке о условима...
Народна библиотека“Стеван Сремац“Сокобања Ул. Алексе Маркишића бр.1 Сокобања Број: 505/1 Датум:20.12 .2022. године На основу...
Народна библиотека“Стеван Сремац“СокобањаУл. Алексе Маркишића 1 СокобањаБрој: 331/3Датум:08.08 .2022. годин ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА...
Позив можете преузети кликом на линк: ОВДЕ...
Народна библиотека ,,Стеван Сремац” Сокобања у сарадњи са Средњом школом ,,Бранислав Нушић” поводом Дана општине...
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА БРОЈ: I-11/2023-1 ДАТУМ:12.01.2023.год. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ...
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА БРОЈ: I-13/2023-1 ДАТУМ:12.01.2023.год. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ...

Posts Grid: Thumbnails + Title

Posts Grid: Thumbnails

Posts Grid: Category Filter