Home Full Screen

Добродошли

на сајт Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' из Сокобање

logo-biblioteka
Библиотеке су куће укупног људског памћења. У њима се укрштају различите културе и језици. У њима се уједињују духовне вредности. У њима мирују речи и реченице, али се никад не може предвидети када ће понека доћи у наш живот.

У библиотекама је, као у лавиринту, скривена човекова жеља и сложена његова мисао, у разним облицима, од постанка до нас. Библиотеке као моћни центри информација темељне су одреднице сваке националне културе. Оне су велика тајна. Откривање те тајне значи и национално освешћење.Књиге и електронске публикације у библиотеци јесу породица која живи у слози, без зебње да ће се међусобно угрожавати. Добро сређене библиотеке нуде поступност, стрпљење и миран рад. Њима не пристаје атрактивност.

Библиотеке су ученима култна места, а неукима мртво море. Где је неуких више, ту су библиотеке више скрајнуте, ту им је као установама теже.

Добродошли на сајт Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' из Сокобање

COBISS

Библиотека ''Стеван Сремац'' се налази у COBISS систему (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси)
+
Уписаних одраслих чланова
+
Уписано на дечјем одељењу
+
Фонд књига
+
Радника

Вести

Прочитајте последње вести из наше библиотеке

Историја библиотеке

Читаоница у Бањи је отворена 16.02.1869 г. Прве књиге, осим црквених и богослужних, пристигле су у Сокобању и пре оснивања читаонице 1869 г. Претпоставља се да је рад првоосноване читаонице из 1869 г. замро, па је 1 јануара 1874 године поново отворена.Читаоница из 1895 г. била је смештена у једној просторији општинске зграде( у народу звана “касарна”).После Другог светског рата Библиотека је била смештена у просторијама зграде “Стари Сокоград”.
Просторије Библиотеке користи књижевни клуб “Соколово перо” . Организује се сваке године дан Светог Саве, дан библиотеке.Библиотека се бави издавачком делатношћу. Матична служба за Народну библиотеку “Стеван Сремац” Сокобања је у Зајечару при Матичној библиотеци “Сватозар Марковић”.

Документа

Овде можете погледати и скинути неке од наших докумената

Прочитајте или скините Статут Народне библиотеке

Стеван Сремац

Прочитајте или скините Правилник о систематизацији Народне библиотеке

Стеван Сремац

Прочитајте или скините Правилник о раду са корисницима Народне библиотеке

Стеван Сремац

Цитати