Реализацију финансијског плана за август 2016. године за библиотеку “Стеван Сремац“ из Сокобање можете погледати у Документима или на следећем линку

Реализација финанс. плана за август 2016.