Реализацију финансијског плана за јул 2017. године за библиотеку “Стеван Сремац“ из Сокобање можете погледати у Документима или на следећем линку

Реализација финанс. плана за јул 2017.