Народна бибилотека „Стеван Сремац“ спроводи поступак истраживања тржишта за набавку  бр.01/19 – Набавка на коју се закон не примењује – Набавка услуга израде пројекта за извођење радова на реконструкцији Биоскопа „Моравица“ за потребе Народне библиотеке „Стеван Сремац“. Позив за подношење понуда и техничка спецификација са условима се налази у ПДФ формату испод текста.

331-02PozivZaPodnošenjePonude

331-01TehnickaSpecifikacijaUsloviZaSlanjePonuda