Лице за заштиту података о личности:

Јелена Стојановић

jelenassremac@gmail.com