НБ „СТЕВАН  СРЕМАЦ“

Ул. А. Маркишића, бр. 1

Сокобања,

28.12.2022.

На основу Одлуке о условима суорганизације догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања (Сл. лист општине Сокобања број 47/2022), Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Сокобањи упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Свим субјектима (правним лицима) која се баве делатношћу дистрибуције и биоскопским пројекцијама за суорганизацију догађаја у објекту Биоскопа „Моравица“ у Сокобањи, потпуно у складу са Одлуком СО Сокобања, број 02-108/2022 од 29.11.2022. године.

Правна лица која се баве делатношћу из става  I  овог позива, заинтересованост за сарадњу могу да упуте, путем имејла, писаним путем, или лично у просторијама Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи,  до четвртка, 05.01.2023. године до 12:00 сати.

Свим заинтересованим лицима биће достављена Одлука СО Сокобања са условима суорганизације и остале потребне информације.

Контакти Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Сокобањи су:

Адреса: Ул. Алексе Маркишића, бр 1, 18230 Сокобања.

Tel: 018 830 251; 064 8560797

e-mail: sbbiblioteka@mts.rs;