Контактирајте нас?

Библиотека “Стеван Сремац“ Сокобања налази се у улици Алексе Маркишића бр. 1 у Сокобањи, бр. тел: 018/830-251